Chúng tôi tạo ra giá trị để đồng hành cùng bạn !

Diễn đàn

Trang chủ Diễn đàn

  • Diễn đàn
  • Chủ đề
  • Bài viết
  • Bài viết cuối
  • QFS-Quantum Financial System
   QFS – Quantum Financial System – Hệ thống tài chính lượng tử là một cấu trúc tài chính cự thạch đã được Trời ban cho Nhân loại. Tôi gọi nó là cự thạch vì nó đứng một mình như một Hệ thống Máy tính tiên tiến nhất mà bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được. Công nghệ không có đối thủ trên trái đất vào... https://qfs.vn/category/tai-chinh-luong-tu/
  • 3
  • 3
  • 1 năm, 4 tháng trước

   admin

  • Thảo luận về dự án
   QFS GOLDEN cùng nhau phục vụ các dự án cộng đồng, cùng nhau phát triển Hệ sinh thái và các dự án:
   • An Sinh Xã Hội
   • Môi Trường
   • Trường Học, Bệnh Viện
   • Tôn Giáo, Tín Ngưỡng
   • Hạ tầng cơ sở.
   • Khoa học, Công nghệ
  • 1
  • 1
  • 1 năm, 10 tháng trước

   admin

  • Ý thức lượng tử
   Khai Trí, mở Tuệ sẽ giúp tất cả chúng ta đến nhanh Kỷ nguyên Vàng. Nhiều điều tiến bộ hơn, nhiều sự phát triển về mọi mặt đòi hỏi khắt khe hơn trong tận sâu thẳm Tâm trí con người. Con đường NHÂN ĐẠO đầy minh triết vẫn là giá trị cốt lõi trong quá trình hình thành TRÍ -TUỆ https://qfs.vn/category/tri-tue/  
  • 3
  • 3
  • 1 năm, 6 tháng trước

   admin

EnglishVietnamese